mies nainen
Työpankkikokeilu on sosiaali- ja terveysministeriön hanke. Työpankkiyritysten tavoitteena on työllistää erityisesti osatyökykyisiä ja työttömiä henkilöitä mahdollisimman pienillä julkisilla tuilla.

työnantajaksi

“Työpankki tasoittaa ruuhkahuiput!”

Työpankkiyritykset mahdollistavat työvoiman vuokrauksen asiakasyritysten tarpeiden mukaan. Sama tuttu työntekijä on mahdollista vuokrata aina uudelleen.
Uutisia
Tutkimus: työttömät tarvitsevat lisää henkilökohtaista tukea
29.8.2016
Tutkimustiedote 29.8.2016

Pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työllistymistä yritystoiminnassa kehittävä sosiaali- ja terveysministeriön työpankki-hanke teetti huhti-kesäkuussa 2016 kaksi työllistymisenedistämistä kartoittavaa selvitystä, joiden käytännön toteutuksesta vastasi Innolink Research Oy. Vastaukset kerättiin yhteensä 1932 vastaajalta.
Isot yritykset ja kunnat kiinnostuivat työpankkimallista
23.2.2016
Kaksi isoa valtakunnallista yritystä, Transval Henkilöstöpalvelut Oy ja HR-Yhtiöt Oy, ovat liittyneet työpankkiyritysten kasvavaan joukkoon. Uusien yritysten myötä suomalaiset työpankit työllistävät tänä vuonna jo lähes kymmenentuhatta työntekijää, joista kolmasosa on juuri työpankkitoiminnan kohderyhmää eli osatyökykyisiä, pitkäaikaistyöttömiä tai nuoria, joilla ei ole koulutusta.
Työpankkikokeilusta tehty video
1.1.2016
Työpankkikokeilusta on tehty video.
Työpankkikokeilulle jatkovuosi
30.10.2015
Työpankkikokeilu jatkuu vuonna 2016.
Haluatko Työllistyä?
 

Työpankkimallin tavoitteena on työllistää heikossa työmarkkina-asemassa
olevia henkilöitä avoimille työmarkkinoille. Tätä ennen henkilöt työskentelevät yleensä työpankkiyrityksen omassa tuotannossa.